Stor konkurranse om lærlingplass hos Sperre Industri

20. March 2019


Sperre Industri har lang tradisjon med lærlinger. Den mekaniske industribedriften gir motiverte og dedikerte lærlinger unike muligheter til å utvikle seg faglig gjennom variert arbeid. Å være lærling i en fremtidsrettet internasjonal bedrift med sterk merkevare, gir de unge et solid karrieregrunnlag for fremtiden. I tillegg til solid opplæring i sine fagfelt får lærlingene kunnskap om hele verdikjeden, fra utvikling, produksjon til salg.

(Tekst: Hilde Hurlen)

Fem ulike fagfelt

– Det er mange som søker lærlingplass hos Sperre, forteller Eva Brox som er HR direktør ved bedriften. – Vi rekrutterer lærlinger fra hele Nord-Vestlandet, innen fagfeltene CNC, industrimekaniker, automasjon, logistikk og IT.

– Tildelingen av lærlingplass foregår på samme måte som ved en vanlig ansettelsesprosess med søknad og intervju. Noen kan også ha vært utplassert her gjennom praksisuker i løpet av skoleåret.

– Det er viktig at bedriften bidrar i å utvikle dyktige fagarbeidere. Hos oss har hvert fagfelt sin veileder som følger tett opp lærlingene, forteller Brox videre. – Vi synes det er utrolig viktig og flott å se at lærlingene har en dedikasjon og brenner for faget sitt for å bli en dyktig fagarbeider. ¨

Unike muligheter i spennende bransje


Hovedveileder Johnny Kaald som også er primus motor for lærlingene, kan fortelle at lærlingene er motiverte og nysgjerrige etter å lære og de får tilegne seg mye kunnskap og erfaringer i bedriften. – Sperre Industri er en spennende, internasjonal og fremtidsrettet bedrift som har mye å by på, sier han videre. – Gjennom opplæringskontoret får lærlingene mange ulike kurs som er relevante for den enkeltes kompetanseutvikling. Kursene, kombinert med den daglige opplæringen i bedriften gir lærlingene et solid grunnlag for å møte arbeidsmarkedet etter endt lærlingtid.

– Flere av lærlingene fortsetter å jobbe i Sperre etter bestått fagprøve, andre kommer tilbake etter videre skolegang, eksempelvis teknisk fagskole, forteller Brox. – Lærlingordningen er en god måte å rekruttere og utvikle fremtidens arbeidstakere på, samtidig som vi gir ungdommen et innblikk i den maritime industrien.

– Sperre Industri legger vekt på å ivareta lærlingene i et trygt og godt miljø hvor de får utfordringer gjennom variert arbeid. Dyktige engasjerte veiledere og kollegaer deler sin kunnskap i en spennende bransje og gir de lærlingene unike muligheter for fremtiden, avslutter Brox.

Ansettelse etter lærlingtid


Marie Weizenbürger er en av de heldige lærlingene som fikk tilbud om ansettelse i Sperre Industri etter fagprøven.

– Jeg har automasjon som mitt fagfelt, forteller Marie. – Det er en bred utdanning som gir meg mange ulike muligheter og gjør at jeg kan jobbe på flere avdelinger i produksjonen.

– Før jeg søkte lærlingplass ved Sperre hadde jeg vært utplassert her en uke gjennom skolen. Derfor kjente jeg bedriften litt fra før, sier Marie videre. – Det var en av grunnene til at jeg hadde lyst å komme tilbake hit.

– Miljøet i Sperre er kjempebra! påpeker Marie. – Det har heller aldri vært et problem at jeg er jente i en bedrift med mest mannlige ansatte. Jeg ble en del av gjengen fra første dag!

– Det gir en god følelse å være en del av en så stor og kjent bedrift som Sperre, sier Marie. – Det er gøy å tenke på at kompressorene vi produserer her, står i hvert femte nye skip på verdenshavene!

Snart klar for fagbrev


Joakim Haugen er snart ferdig med lærlingtiden sin og skal ta fagbrev som industrimekaniker.

– Det føles som jeg er fast ansatt allerede, ler Joakim. – Det gode miljøet gjør at jeg trives og har lyst å jobbe her videre. Som helt ny lærling ble jeg tatt i mot av smilende glade ansatte som har gitt meg god oppfølging hele veien. Det eneste som skiller en lærling fra en fast ansatt er erfaringen. Ellers blir vi alle behandlet likt og får være med på det samme som de andre ansatte.

Marius Austerslått har også snart fullført lærlingtiden ved Sperre Industri og er klar for å ta fagbrev som CNC-operatør om ikke så lenge.


– Som CNC-operatør programmerer jeg maskiner som blir styrt av koder for å lage deler i støpegods, forteller Marius. – Jeg har lært utrolig mye som lærling i Sperre. Nå kan jeg for eksempel programmere roboter til å håndtere deler i maskinen.

– Jeg er stolt av å få utvikle meg i en så solid bedrift som Sperre Industri, sier Marius. – Miljøet på arbeidsplassen er veldig godt, og jeg håper at jeg får muligheten til å jobbe her videre etter lærlingtiden.

Å få prøve og feile

– I Sperre er målsetningen å utvikle lærlingene til dyktige og engasjerte fagarbeidere som kan bidra til å opprettholde en fremtidsrettet industriproduksjon i Norge, sier Kaald. – Lærlingene skal bli initiativrike og engasjerte, forteller hovedveileder Kaald, – derfor er det viktig at de får prøve og feile. Vi veileder dem og gir rom til å finne løsninger og lære av egne feil.


– Ofte får andreårslærlinger være med i opplæringen av nye lærlinger, sier Kaald videre, – slik utvikles både motivasjon og selvtillit gjennom ansvar og stolthet

Johnny Kaald har selv jobbet i Sperre i 26 år, og han har hatt ansvaret for lærlinger i 10 år.

Tilstede for å treffe målgruppen

Sperre Industri er tilstede på de arrangementene som treffer målgruppen, eksempelvis Ocean Talent Camp og aktuelle karrieredager.

– På disse messene er det viktig at lærlingene selv deltar på stand og snakker med andre ungdommer. Spesielt viktig er det å snakke med de som er interessert i fagopplæring og gjerne har hørt at det er bra å være lærling i Sperre Industri, forteller Kaald. – Terskelen for at ungdom snakker med andre ungdommer er ofte lavere enn om de godt voksne skulle representere lærlingplassene.

– I løpet av året har vi besøk av skoleelever og studenter fra ulike studieretninger. De får omvisning og presentasjon av bedriften, forteller Kaald.

Other news

The Value of Trade Fairs – Co-operation within the Maritime Industry

Read more

Spare Part Kits – the kit that puts your mind at rest

Read more

Supplier of the year 2019

Read more

70 år og innovativ som aldri før!

Read more