Spare Part Kits – the kit that puts your mind at rest

15. September 2019

Our Spare Part Kits are one of the reasons why Sperre is considered a reliable supplier trusted by our clients at the time of purchase and also in the future. The kits are tailor-made to the various compressors which are supplied by Sperre to every fifth ship sailing the world’s oceans. The crew can easily use these spare parts should the need arise, thus reducing downtime and saving money for the shipping companies.

Text: Hilde Hurlen

Added Value beyond the Product

Sperre is genuinely concerned with providing the client added value beyond the actual product, through our post-installation services. Our 24/7 telephone advice line and the spare part kits both contribute to putting our clients’ minds at rest.

“Customer service is at its best and most efficient when we communicate directly with the end user,” Arnstein Kvernevik, the aftersales manager at Sperre, tells us. “In this way we work in partnership to combine our expertise with that of the client.”

Meeting the End User Personally

“All the compressors we produce have serial numbers and we have a complete database of the owners,” Kvernevik continues. “In this way, we can visit the end user in their own country.”

“The best way to deliver training is to meet the client and their crew in order to share experience,” he goes on. “Nonetheless, this is not a one-off job as crews are in constant flux. Furthermore, many ships are starting to show their age and the crew often lacks the knowledge to maintain the compressors.”

“We teach the crew to carry out preventative maintainance, as this is the most cost effective way to operate compressors, “ Kvernevik tells us. “Using the spare parts supplied in the kit ensures hassle-free operations.”

“We are always warmly welcomed when we meet our clients,” he smiles. “They know us and are familiar with our ethos. Sperre is a valued brand which I am proud to represent.”

Owning a Sperre Compressor is Safe and Simple

“A Spare Part Kit makes it easier for our clients to own, operate and run a Sperre compressor correctly,” Kvernevik asserts. “We focus on making those who choose our equipment, feel comfortable. All our spare part kits include an installation guide making it easier for the crew to carry out the work.”

“The low lifetime costs of the compressors we supply, combined with quality and service are what our clients value highly,” Arnstein Kvernevik concludes. “The compressors are produced to last as long as the ship, and Sperre guarantees to stock spare parts for 30 years. This reduces both costs and risk.”
Spare Part Kit – Reservedelene som skaper trygghet

Spare Part Kits, ulike sett med reservedeler, er en av grunnene til at Sperre Industri er en pålitelig leverandør som kundene kan stole på nå og i årene som kommer. Settene er tilpasset de forskjellige kompressorene som Sperre leverer til hvert femte skip på verdenshavene. Mannskapet kan enkelt benytte seg av disse reservedelene dersom det skulle oppstå behov. På denne måten reduseres risikoen for nedetid, noe som kan være svært kostbart for rederiene.

Merverdi utover produktet

Sperre Industri er genuint opptatt av å gi kunden merverdi utover produktet i seg selv, gjennom bistand også etter installasjonen av kompressoren. Både 24/7 service med vakttelefon og settene med reservedeler skaper trygghet for kunden.

– Den beste måten å drive effektiv kundepleie på er å kommunisere direkte med sluttbrukeren, sier Arnstein Kvernevik som er leder for ettersalgsavdelingen ved Sperre Industri. – Slik setter vi sammen vår kunnskap med kundens kunnskap i et partnerskap.

Å møte sluttbrukeren personlig

– Alle kompressorene vi produserer har serienummer og vi har full oversikt over eierne, forteller Kvernevik. – Slik kan vi reise til det landet sluttbrukeren holder til og besøke dem.

– Den beste måten å drive opplæring på er å møte kunden og mannskapet for å dele erfaringer, sier han videre. – Dette er derimot ingen engangsjobb, da mannskapet stadig fornyes og skiftes ut. Mange båter begynner dessuten å bli gamle, og mannskapet mangler ofte kunnskap om hvordan de skal vedlikeholde maskinene.

– Vi lærer mannskapet å utføre forebyggende vedlikehold, da det er den mest kostnadseffektive måten å operere kompressorene på, sier Kvernevik. – Å bruke reservedelene i Spare Part Kit sikrer en problemløs drift.

– Vi blir alltid ønsket varmt velkommen når vi møter kundene våre, smiler han. – De kjenner oss og vet hva vi står for. Sperre er et verdifullt merkenavn som er flott å få representere.

Trygt og enkelt å eie en Sperrekompressor

– Spare Part Kit skal gjøre det enkelt for kundene våre å eie, operere og drive en Sperrekompressor riktig, fastslår Kvernevik. – Vi fokuserer på trygghet for de som velger vårt utstyr. Med alle delesettene følger installasjonsveiledning som gjør det enkelt for mannskapet å utføre arbeidet.

– Lav livssykluskostnad på kompressorene vi leverer, kombinert med kvalitet og service er noe våre kunder setter enorm stor pris på, sier Arnstein Kvernevik avslutningsvis. – Kompressorene er produsert for å vare like lenge som skipet, og Sperre garanterer å ha reservedeler på lager i 30 år. Slik reduseres både kostnader og risiko.

Other news

The Value of Trade Fairs – Co-operation within the Maritime Industry

Read more

Spare Part Kits – the kit that puts your mind at rest

Read more

Supplier of the year 2019

Read more

70 år og innovativ som aldri før!

Read more