Chief Operating Officer - COO

15. November 2019


Vi ser etter en COO med solide og sterke lederegenskaper som har evnen til å involvere seg i organisasjonen med et kreativt og innovativt blikk. Rollen innebære det daglige administrative og operative ansvaret for Produksjon, Teknisk/R&D, Prosjekt, Logistikk&Innkjøp samt Kvalitet&HMS.

Som et sentralt medlem av ledergruppen vil rollen ha ansvar for å utarbeide og implementere en bærekraftlig produksjons og logistikk strategi, som støtter overordnede mål. Gjennom tydelig ledelse og gode rapporteringsstrukturer, sikre kontinuerlig forbedring og utvikling av både medarbeidere og funksjonsområder, samt optimal og effektiv ressursutnyttelse.

Rollen krever god innsikt fra maritim produksjonsindustri hvor organisatorisk og strategisk lederkompetanse vektlegges.

For mer informasjon om stillingen, se Yapril.no.

Om Sperre

Sperre utvikler og produserer kompressorer for segmentene shipping, offshore og landbasert industri. Konsernet har gjennom mer enn 80 år utviklet en sterk merkevare, som kjennetegnes av kvalitet, kundefokus, service og leveringspresisjon. Konsernet har global markedsandel på over 20% der Asia utgjør største markedet. Sperre har en langsiktig vekststrategi med klare målsettinger og ambisiøse mål. Organisasjonen har fokus på kompetanseutvikling, digitalisering og effektiv drift for å kunne møte kundenes krav og behov.

Sperre er lokalisert på Ellingsøy, like utenfor Ålesund, med moderne produksjonsanlegg og administrasjon. Konsernet har 113 ansatte fordelt på 5 selskaper lokalisert i Norge, Rotterdam, Singapore, Shanghai og Busan.

Other news

Chief Operating Officer - COO

Read more

Vi søker etter Manufacturing Engineer (ME)

Read more

Vi søker etter IKT Driftsingeniør

Read more

Spare Part Kits – the kit that puts your mind at rest

Read more