Launching a screw compressor makes Sperre a provider of total compressed air solutions

14. June 2019

Sperre Compressors launches screw compressors for the marine market.

-By launching our own screw compressor, we can now be a provider of total system solutions of compressed air for the engine room on a vessel, says Ole Nustad CEO in Sperre Compressors.

-That means piston type starting air, screw compressor for working and instrument air and air treatment like dryers and filters.

This gives security and predictability for our customers, and can give them simplicity and more efficient operations.

The background for launching the new screw compressors, is demands from the market, and a desire to establish our own portfolio including screw type compressors. This will give our customers an increased value, by using a “one stop shop” for the total compressed air solution, based on the successful concept from Sperre, with over 80 years of experience in the market.

We are looking forward to offering the total solutions to our customers.
Lansering av nytt produkt gjør Sperre til komplett systemleverandør

Sperre Compressors lanserer nå egne skruekompressorer for det maritime markedet.

-Med egne skruekompressorer er vi nå en systemleverandør som kan levere alt som går på komprimert luft i et maskinrom om bord i en båt, sier Ole Nustad, CEO i Sperre Compressors.

-Det vil si startluft, arbeidsluft og instrumentluft med tilhørende utstyr.

Dette skaper både trygghet og forutsigbarhet for våre kunder og kan bidra til en enklere og mer effektiv drift.

Bakgrunnen er etterspørselen fra markedet og vårt ønske om å etablere egen portefølje. Det er av stor verdi for våre kunder å kunne få hele systemet levert fra en og samme leverandør basert på den plattformen som vi i Sperre har bygd opp gjennom 80 år.

Vi gleder oss over å kunne tilby våre kunder hele systemløsningen.


Tags: marine, screw, compressor

Other news

The Value of Trade Fairs – Co-operation within the Maritime Industry

Read more

Spare Part Kits – the kit that puts your mind at rest

Read more

Supplier of the year 2019

Read more

70 år og innovativ som aldri før!

Read more